Baroncelli Diamonds


CHF950.00

Baroncelli Prisma


CHF1,120.00

Baroncelli Diamonds


CHF880.00

Baroncelli Diamonds


CHF1,010.00

Baroncelli Diamonds


CHF880.00

Baroncelli Diamonds


CHF990.00

Baroncelli Prisma


CHF1,160.00

Baroncelli Diamonds


CHF990.00

Baroncelli Diamonds


CHF1,210.00

Baroncelli Diamonds


CHF1,340.00

Baroncelli Diamonds


CHF1,250.00

Baroncelli Lady Mini


CHF850.00

Baroncelli Lady Mini


CHF850.00

Baroncelli Lady Mini


CHF890.00

Baroncelli Donna


CHF1,030.00

Baroncelli Donna


CHF1,030.00

Baroncelli Donna


CHF1,030.00

Baroncelli Donna


CHF1,060.00

Baroncelli Donna


CHF1,160.00

Baroncelli Donna


CHF1,080.00

Baroncelli Donna


CHF1,080.00

Baroncelli Donna


CHF1,080.00

Baroncelli Donna


CHF1,360.00

Baroncelli Donna


CHF1,400.00

M022.210.11.046.00


CHF480.00

M022.210.33.026.00


CHF640.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,100.00

Baroncelli Smiling Moon Lady


CHF1,100.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,300.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,030.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,090.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,230.00

Baroncelli Smiling Moon Lady


CHF1,240.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,440.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,140.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,140.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,200.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,140.00

Baroncelli Heritage Lady


CHF1,360.00

Baroncelli Chronometer


CHF1,360.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,100.00

Baroncelli Smiling Moon Gent


CHF1,100.00

Baroncelli Smiling Moon Gent


CHF1,100.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,100.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,030.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,030.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,230.00

Baroncelli Smiling Moon Gent


CHF1,240.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,250.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,140.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,140.00

Baroncelli Heritage Gent


CHF1,140.00

Baroncelli Chronometer


CHF1,290.00

Baroncelli Big Date


CHF990.00

Baroncelli Big Date


CHF990.00

Baroncelli Big Date


CHF930.00

Baroncelli Big Date


CHF1,120.00

Baroncelli Big Date


CHF1,120.00

Baroncelli Big Date


CHF1,030.00

Baroncelli Big Date


CHF1,140.00

Baroncelli Big Date


CHF1,030.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,430.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,560.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,480.00

Baroncelli Chronograph Moonphase


CHF2,590.00

Baroncelli Chronograph Moonphase


CHF2,650.00

Baroncelli Chronograph Moonphase


CHF2,690.00

Baroncelli Wild Stone


CHF980.00

Baroncelli Wild Stone


CHF1,020.00

Baroncelli Wild Stone


CHF1,020.00

Baroncelli Wild Stone


CHF1,020.00

Baroncelli Signature Lady


CHF870.00

Baroncelli Signature


CHF870.00

Baroncelli Signature


CHF1,090.00

Baroncelli Signature Lady


CHF870.00

Baroncelli Signature


CHF870.00

Baroncelli Signature Lady Colours


CHF1,010.00

Baroncelli Signature Lady


CHF960.00

Baroncelli Signature


CHF1,220.00

Baroncelli Signature Lady


CHF920.00

Baroncelli Signature


CHF920.00

Baroncelli Signature Lady


CHF920.00

Baroncelli Signature


CHF1,130.00

Baroncelli Mechanical


CHF1,250.00

Baroncelli Signature Gent


CHF870.00

Baroncelli Signature


CHF870.00

Baroncelli Signature Gent


CHF870.00

Baroncelli Signature


CHF870.00

Baroncelli Signature


CHF870.00

Baroncelli Signature Gent


CHF800.00

Baroncelli Signature


CHF800.00

Baroncelli IBA


CHF1,020.00

Baroncelli Signature Gent


CHF960.00

Baroncelli Signature


CHF900.00

Baroncelli Signature Gent


CHF900.00

Baroncelli Signature Skeleton


CHF1,070.00

Baroncelli Jubilée


CHF1,360.00

Baroncelli Jubilée


CHF1,360.00

Baroncelli Jubilée


CHF1,290.00

Baroncelli Jubilée


CHF1,490.00

Baroncelli Jubilée


CHF1,400.00

Baroncelli Lady Necklace


CHF1,240.00

Baroncelli Lady Necklace


CHF1,370.00

Baroncelli Lady Necklace


CHF1,280.00

Baroncelli Lady Necklace


CHF1,340.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF820.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF870.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF870.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF870.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF870.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF870.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF840.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF890.00

Baroncelli Lady Twenty Five


CHF890.00

Baroncelli Lady Day


CHF980.00

Baroncelli Lady Day


CHF980.00

Baroncelli Lady Day & Night


CHF1,020.00

Baroncelli Lady Day


CHF1,100.00

Baroncelli Lady Day


CHF1,130.00

Baroncelli Lady Day


CHF1,020.00

Baroncelli Tonneau Lady


CHF1,280.00

Baroncelli Tonneau Lady


CHF1,410.00

Baroncelli Tonneau Lady


CHF1,320.00

Baroncelli Tonneau Lady


CHF1,320.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF1,080.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF750.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF1,030.00

Baroncelli


CHF1,030.00

Baroncelli


CHF1,030.00

Baroncelli


CHF870.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF950.00

Baroncelli


CHF1,160.00

Baroncelli


CHF950.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF840.00

Baroncelli


CHF1,400.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF750.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF750.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF750.00

Baroncelli


CHF1,360.00

Baroncelli


CHF1,360.00

Baroncelli


CHF1,360.00

Baroncelli


CHF820.00

Baroncelli


CHF950.00

Baroncelli


CHF950.00

Baroncelli


CHF1,490.00

Baroncelli


CHF950.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,570.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,570.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,460.00

Baroncelli Power Reserve


CHF1,530.00

Baroncelli Chronograph


CHF1,870.00

Baroncelli Chronograph


CHF1,870.00

Baroncelli Moon Phase


CHF2,640.00

Baroncelli Moon Phase


CHF2,530.00

Baroncelli Moon Phase


CHF2,470.00

Baroncelli


CHF960.00